Aktualne informacje o stanie jakości wody

Aktualne informacje o stanie jakości wody

Start / Aktualności / Aktualne informacje o stanie jakości wody

Woda w nieckach basenowych spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. oprócz parametru mętność w nieckach B8.

Data ostatniego badania: 23.05.2018 r.

Jakość wody w obiekcie Chochołowskie Termy odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Zbiorcza roczna ocena pływalni została dokonana przez PSSE w Nowym Targu dnia 25 sierpnia 2017r. – uzyskano ocenę pozytywną z uchybieniami.

Niecki B14 oraz B19 zlokalizowane są na zewnątrz naszego obiektu, w związku z tym czynne są jedynie w sezonie letnim.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi (zadaszenie) basen pływacki zewnętrzny (B12) nieczynny.