Aktualne informacje o stanie jakości wody

Aktualne informacje o stanie jakości wody

Start / Aktualności / Aktualne informacje o stanie jakości wody

Woda w nieckach basenowych spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. oprócz parametrumętnośćw nieckach B8.

Data ostatniego badania: 23.07.2018 r.

Jakość wody w obiekcie Chochołowskie Termy odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 rokuw sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Zbiorcza roczna ocena pływalni została dokonana przez PSSE w Nowym Targu dnia 25 sierpnia 2017r. – uzyskano ocenę pozytywną z uchybieniami.

Niecki B14 oraz B19 zlokalizowane są na zewnątrz naszego obiektu, w związku z tym czynne są jedynie w sezonie letnim.