Woda w nieckach basenowych  spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
Data ostatniego badania: 18.01.2023r.

Jakość wody w obiekcie Chochołowskie Termy odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
Zbiorcza roczna ocena pływalni została dokonana przez PSSE w Nowym Targu dnia 07 marca 2022 r. – uzyskano ocenę pozytywną.

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

BON

TURYSTYCZNY