Aktualne informacje o stanie jakości wody

Aktualne informacje o stanie jakości wody

Start / Aktualności / Aktualne informacje o stanie jakości wody

Woda w nieckach basenowych spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. oprócz parametru   mętność   w nieckach B8.

Data ostatniego badania: 24.04.2019.

Jakość wody w obiekcie Chochołowskie Termy odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Zbiorcza roczna ocena pływalni została dokonana przez PSSE w Nowym Targu dnia 23 sierpnia 2018r. – uzyskano ocenę pozytywną.

Niecki B14 oraz B19 zlokalizowane są na zewnątrz naszego obiektu, w związku z tym czynne są jedynie w sezonie letnim.

Basen schładzający B15.1 oraz basen leżankowy B17 są nieczynne do odwołania.