Mieszkańcy Podhala !

W Chochołowskich Termach czeka na Was, aż 5 godzin relaksu za jedyne 29 zł !

Bilet do strefy basenowej i leczniczej po godzinie 16:30 od poniedziałku do piątku za 29 zł .

Regulamin Promocji

PODHALAŃSKIE WIECZORY (dalej: Regulamin)

 1. Organizatorem promocji Podhalańskie Wieczory (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Uczestnik lub Uczestnicy.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od poniedziałku do piątku od 01/09/2020 do 06/11/2020, 16/11/2020 – 22.12.2020.
 5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
 6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zamieszkiwanie na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego i okazanie dokumentu tożsamości, z którego wynika, że Uczestnik jest mieszkańcem jednego z tych powiatów.
 8. Dokumentem tożsamości, na podstawie którego odbywa się weryfikacja miejsca zamieszkania jest dowód osobisty lub prawo jazdy. Decyduje wpisany adres zamieszkania bądź nazwa organu wydającego dany dokument.
 9. Udział w Promocji jest możliwy wyłącznie dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.
 10. W Okresie Trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu do strefy basenowej i leczniczej lub biletu wstępu do strefy Saunarium w godzinach 16:30-21:30 w cenie 29 zł za sztukę.
 11. Ceny biletów dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w godzinach 9:30-16:29 w Okresie Trwania Promocji pozostają niezmienione, opłaty są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej chocholowskietermy.pl
 15. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

BON

TURYSTYCZNY