Spółka posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest naturalną konsekwencją realizowanej przez Spółkę strategii zrównoważonego rozwoju. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego na każdym etapie świadczenia usług weryfikowany jest wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Staramy się, aby proces świadczenia usług był jak najbardziej przyjazny dla środowiska, aby wdrażanie nowych usług oparte było o postęp technologiczny, potrzeby klientów oraz oczekiwania społeczne.
Szczególnie ważna jest dla nas minimalizacja wpływu prowadzonej działalności na otoczenie naturalne i społeczne oraz systematyczna redukcja zagrożeń. Spółka kładzie ogromny nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, minimalizację zużycia wody, surowców i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz stałe ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w szczególności odpadów do środowiska.

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA