Zapraszamy wszystkie dzieciaki do 7 roku życia* na trzygodzinne zabawy w Chochołowskich termach za jedyne 10 złotych. Animacje, liczne konkursy oraz nagrody na Was czekają!
* dzieci do dnia 3 urodzin otrzymują wejście gratis!

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://www.chocholowskietermy.pl/wp-content/uploads/2018/09/Dzień-przedszkolaka.jpg” image_width=”800″ image_height=”” crop=”false” hover=”false”][/vc_column][/vc_row]

 

REGULAMIN:

1. Organizatorem promocji dzień przedszkolaka (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci do 7 roku życia posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy.
3. Promocja dotyczy zakupu biletu na trzy godziny w cenie 10 złotych. Dzieci do 3 roku życia korzystają z obiektu gratis.
4. Czas trwania Promocji obejmuje dzień 20.09.2018.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest przedstawienie legitymacji szkolnej lub dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek dziecka.
8.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
11. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA