DZIEŃ PRZEWODNIKÓW I RATOWNIKÓW GÓRSKICH! Tylko w tym dniu 50% rabatu na bilety w tym dniu dla przewodników !

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://www.chocholowskietermy.pl/wp-content/uploads/2018/08/fb.jpg” image_width=”800″ image_height=”0″ crop=”false” hover=”false” align=”center”][vc_column_text]

REGULAMIN:

1.Organizatorem promocji dzień przewodników i ratowników górskich (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą wChochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.

2.W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby będące przewodnikami i ratownikami górskimi posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy.

3. Promocja dotyczy biletów znajdujących się w cenniku z wyłączeniem biletów rodzinnych oraz karnetów.

4. Czas trwania Promocji obejmuje 10.08.2018 dalej: Okres Trwania Promocji.

5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.

6.Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest ukazanie legitymacji przewodnika lub ratownika górskiego.

8.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.

10.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl

11.Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA