Pierwszy Turniej  Siatkówki Plażowej Chochołowskich Term !

 15 września (niedziela) 2019 r. 

Gorąco zapraszamy każdego kto amatorsko grywa w siatkówkę do wzięcia udziału w I Turnieju Siatkówki Plażowej Chochołowskich Term. Główną rolę ma odgrywać przede wszystkim dobra zabawa ! Do wygrania Vouchery do największego obiektu termalnego w Polsce !Planowane jest aby drużyny występowały w kategorii MIKSTY. 

Startujemy o godzinie 9:30. Rozpoczynamy od losowania drużyn.

O wzięciu udziału w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie płatności wpisowego. Limit drużyn 12. Ostateczny system rozgrywek zostanie ogłoszony 14 września. 

Pieczę nad turniejem będzie sprawował licencjonowany sędzia siatkówki plażowej PZPS – Marcin Bednarz. 

Zapisy do dnia 13 września 2019 r do godziny 16:00., pod adresem mailowym dominika.rubis@chocholowskietermy.pl lub w Biurze Obsługi Klienta na poziomie “0” Chochołowskich Term osobiście lub telefonicznie, lub na Facebook’u w wiadomości prywatnej. 

Wpisowe : 60 złotych od drużyny w cenie wejście na basen + udział w turnieju + obiad w barze Bistro dla każdego zawodnika.

Opłata za wpisowe będzie pobierana w dniu turnieju w Biurze Obsługi Klienta.

Koniecznie weź ze sobą klapki.

W Turnieju nie mogą brać udziału zrzeszeni zawodnicy (mężczyźni), którzy w ostatnim sezonie 2018/2019 byli czynnymi zawodnikami w klubach, dla kobiet jest to turniej OPEN, więc zapraszamy również zrzeszone zawodniczki. Weryfikacji zawodników będziemy dokonywać na stronie https://pzps-rejestracja.pl

Do zobaczenia 15 września w Chochołowskich Termach !

 

Regulamin Turnieju Siatkówki Plażowej 

  1. Organizator: Chochołowskie Termy Sp.z.o.o. z siedzibą w Chochołów 400, 34-513 Chochołów. 
  2. Cel :  popularyzacja siatkówki plażowej  zachęcenie do aktywnego wypoczynku 
  3. Miejsce: Boisko do Siatkówki Plażowej w Chochołowskich Termach.
  4. Termin: 15 września 2019 r., start godzina 9:30. 
  5. Uczestnictwo:  w Turnieju mogą brać udział zawodnicy(mężczyźni nie zrzeszeni oraz kobiety zrzeszone lub nie) bez względu na wiek i płeć,  zgłoszenia drużyn dwuosobowych przyjmowane będą mailowo na adres dominika.rubis@chocholowskietermy.pl lub w Biurze Obsługi Klienta w Chochołowskich Termach lub Facebook’u w wiadomości prywatnej do dn. 13 września 2019 r do godziny 16:00. W mailu należy podać imię i nazwisko zawodników oraz nr telefonu.  Maksymalna ilość drużyn 12. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Wpisowe: 60 zł od drużyny.
  6. System rozgrywek:  System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń.
  7. Postanowienia regulaminowe:  turniej siatkówki plażowej rozegrany zostanie zgodnie z polska wersją „ Oficjalnych przepisów gry w siatkówkę plażową”, wydanymi przez PZPS zgodną z międzynarodowymi przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB.  Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na odpoczynek w każdym secie. Przerwa między setami trwa 1 minutę. 
  8. Nagrody: vouchery do Chochołowskich Term.
  9. Postanowienia końcowe:   Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Chochołowskie Termy) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.).  Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA