Mieszkańcy Podhala !

W Chochołowskich Termach czeka na Was, aż 5 godzin relaksu za jedyne 45 zł !

Bilety do strefy basenowej i leczniczej lub Saunarium dostępne od poniedziałku do piątku przez cały dzień !

Podhalańskie Grzanie i Kąpanie (dalej: Regulamin)

 1. Organizatorem promocji Podhalańskie Grzanie i Kąpanie (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Uczestnik lub Uczestnicy.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od poniedziałku do piątku:
  01.09.2022 – 28.10.2022*
  02.11.2022 – 10.11.2022
  14.11.2022 – 23.12.2022
  W dniach od 3 do 7 października Chochołowskie Termy będą nieczynne z powodu
  PRZERWY TECHNICZNEJ.
 5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
 6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zamieszkiwanie na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego i okazanie dokumentu tożsamości, z którego wynika, że Uczestnik jest mieszkańcem jednego z tych powiatów.
 8. Dokumentem tożsamości, na podstawie którego odbywa się weryfikacja miejsca zamieszkania jest dowód osobisty lub prawo jazdy. Decyduje wpisany adres zamieszkania bądź nazwa organu wydającego dany dokument.
 9. Udział w Promocji jest możliwy wyłącznie dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.
 10. W Okresie trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu do strefy basenowej i leczniczej lub biletu wstępu do strefy Saunarium w cenie 45 zł za sztukę.
 11. Ceny biletów dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w pozostałe dni tygodnia w Okresie trwania Promocji pozostają niezmienione, opłaty są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej chocholowskietermy.pl
 15. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA