Regulamin

“Wakacyjne rozgrywki plażowe – edycja 2” 

  1. Organizator: Chochołowskie Termy Sp.z.o.o. z siedzibą w Chochołów 400, 34-513 Chochołów. 
  2. Cel :  popularyzacja siatkówki plażowej  zachęcenie do aktywnego wypoczynku oraz dobra zabawa podczas pobytu w Chochołowskich Termach. 
  3. Miejsce: Boisko do Siatkówki Plażowej w Chochołowskich Termach.
  4. Termin: 27.08.2021 r., start godzina 11:00, koniec godzina 17:00.  
  5. Uczestnictwo:  w Turnieju mogą brać udział osoby, które w dniu 27 sierpnia zakupią bilet do strefy basenowej lub bilet OPEN.  W dniu wydarzenia należy zapisać swoją drużynę do sędziego, zasada kto pierwszy ten lepszy. Ilość miejsc ograniczona. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji. 
  6. System rozgrywek:  Drużyny składające się z takiej samej liczby zawodników (np 2, 3 lub 4 osoby), grają do 2 wygranych setów, po 15 punktów każdy. Zwycięska drużyna otrzymuje nagrody niespodzianki. 
  7. Postanowienia regulaminowe: Celem wydarzenia jest przede wszystkim dobra zabawa oraz popularyzacja siatkówki plażowej. Rozgrywki mają charakter zabawowy i udział w nich może wziąć każdy chętny.  
  8. Nagrody: niespodzianki
  9. Postanowienia końcowe: Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (Chochołowskie Termy) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.).  Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora w dniu wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA