Szachiści i miłośnicy tej królewskiej gry już 15 grudnia będziecie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas V Turnieju Szachowego – edycja świąteczna.  Początek pierwszej rundy o godz. 10:00, wpisowe 15 zł/os. Turniej szachowy rozegrany zostanie systemem szwajcarskim. 

Warunki uczestnictwa:

w turnieju mogą brać udział wszyscy miłośnicy gry w szachy.

zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 grudnia 2019 r. pod numerem telefonu: 781 300 301 lub w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub mailowo bok@chocholowskietermy.pl lub bezpośrednio przed turniejem do godziny 9:50.

Nagrody:

Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. Trzech najlepszych zawodników otrzyma  drobne nagrody rzeczowe.

 

 

Regulamin

V Otwartego Turnieju Szachowego

w Termach Chochołowskich

Chochołów, 15.12.2019 r.

 

 

 1. Organizatorem turnieju jest spółka Chochołowskie Termy w Chochołowie i Małopolski Związek Szachowy.
 2. Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, w Termach Chochołowskich, Chochołów 400
 3. Kolejność miejsc ustala się wg liczby zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą : średni Bucholz, pełny Bucholz, liczba zwycięstw, progresja.
 4. Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki.
 5. Tempo gry: 15 min. dla każdego zawodnika.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń: 930 – 955 ; początek I rundy  1000. Przewidywane zakończenie ok. godz. 14.
 7. Turniej ma charakter otwarty, wpisowe 15 zł.
 8. Zgłoszenia przez serwis turniejowy http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6898/
  lub na adres mailowy – bok@chocholowskietermy.pl lub tel. 781300301
  albo w miejscu gry bezpośrednio przed turniejem do godz. 9
 9. Turniej sędziuje Sędzia FIDE Mariusz Stanaszek.
 10. W rozgrywkach stosuje się przepisy PZSzach, dotyczące gry z tempem przyspieszonym.
 11. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
 12. Zgłoszenie do turnieju oznacza zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na utrwalanie jego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.
  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA