Zapraszamy grupy szkolne na przedwakacyjną rozgrzewkę do Chochołowskich Term!
Czekają na Was zjeżdżalnie, baseny, rwąca rzeka, place zabaw i wiele innych...

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

bilet całodzienny w kwocie 15 złotych

promocja ważna od poniedziałku do piątku dla grup 15 dzieci do lat 16.

Rezerwacja jest wymagana pod numerem 572708080 lub adresem e-mail grupy@chocholowskietermy.pl[/vc_column_text][mk_padding_divider][mk_image src=”https://www.chocholowskietermy.pl/wp-content/uploads/2018/06/szkoly-strona.jpg” image_width=”1000″ image_height=”” crop=”false” hover=”false”][mk_padding_divider][vc_column_text]1.Organizatorem promocji Wakacje zaczynają się w czerwcu (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2.W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci do lat 16 posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy. Wiek dziecka jest sprawdzany na podstawie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie biletów dla grup dzieci do lat 16 liczących minimum 15 osób. Nie dotyczy biletów rodzinnych 2+1 oraz 2+2.
4. Czas trwania Promocji obejmuje daty od 04.06.2018 do 22.06.2018 r. włącznie, dalej: Okres Trwania Promocji.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6.Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup biletu w Biurze Obsługi Klienta lub w kasach obiektu, lista osób oraz wypełnienie oświadczenia opiekuna grupy który otrzymuje bilet w kwocie 1 złoty.
8.W Okresie Trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu do strefy basenowej i leczniczej w godzinach 09:00-22:00.
9.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
11.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
12.Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA