Prowadzimy rekrutacje otwarte na wymienione poniżej stanowiska.
  • Fizjoterapeuta
  • Saunamistrz
  • Kelner / Barman
  • Kierownik Restauracji

Szczegółowe pod numer telefonu: +48 572 70 80 77

Prowadzimy rekrutacje otwarte na wymienione poniżej stanowiska.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich aplikacji* (CV) z podaniem nazwy stanowiska w tytule maila na adres: rekrutacja@chocholowskietermy.pl  lub dostarczenie do siedziby firmy. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

* Nie zapominamy o zapisie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .”

 

Administratorem Państwa danych osobowych są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie, nr 400, 34-513 Chochołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261672, posiadająca NIP 736-164-03-22, REGON 120300433.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (wizerunek) przetwarzamy na podstawie

Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, jednocześnie informujemy,

że nie przechowujemy Państwa danych osobowych celem  przyszłych rekrutacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ