-50% na bilety oraz -30% na karnety zakupione w tym dniu!
Oferta dotyczy osób pracujących w policji

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://www.chocholowskietermy.pl/wp-content/uploads/2018/07/Dzień-Policjanta-w-Chochołowskich-Termach.jpg” image_width=”1000″ image_height=”” crop=”false” hover=”false”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

REGULAMIN:
1.Organizatorem promocji dzień policjanta (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą wChochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2.W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pracujące w policji posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy.
3. Promocja dotyczy biletów znajdujących się w cenniku oraz karnetów​ z wyłączeniem biletów rodzinnych​.
4. Czas trwania Promocji obejmuje 24.07.2018 dalej: Okres Trwania Promocji.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6.Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest ukazanie legitymacji lub dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym zatrudnienie w policji.
8.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
10.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
11.Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Buy ticket

Contact

SPA