Drodzy mieszkańcy Podhala !
Zapraszamy Was do Chochołowskich Term, gdzie znajdują się pierwsze na Podhalu komory normobaryczne.
Normobaria to innowacyjna terapia w nowoczesnej komorze ciśnieniowej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie jak najlepszych parametrów powietrza wspomagających zdrowie i długowieczność.
Jedyne co należy zrobić to wejść do środka, wygodnie się rozsiąść oraz zająć spokojnym i komfortowym oddychaniem.
W Chochołowskiej Normobarii czeka na Was 2 godzinny seans w komorze normobarycznej za jedyne 89 zł/os !

Bilety na seanse dostępne są od poniedziałku do piątku w recepcji Chochołowskiej Normobarii.
Konieczna wcześniejsza rezerwacja!
Tel: +48 572 70 80 96
mail: normobaria@chocholowskietermy.pl

Oferta promocyjna ważna:
19.09.2022 – 28.10.2022.
02.11.2022 – 10.11.2022
14.11.2022 – 23.12.2022

Regulamin Promocji Podhalańskie Oddychanie (dalej: Regulamin)

 1. Organizatorem promocji Podhalańskie Oddychanie (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Uczestnik lub Uczestnicy.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od poniedziałku do piątku od:
  19.09.2022 – 28.10.2022
  02.11.2022 – 10.11.2022
  14.11.2022 – 23.12.2022
 5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
 6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zamieszkiwanie na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego i okazanie dokumentu tożsamości, z którego wynika, że Uczestnik jest mieszkańcem jednego z tych powiatów.
 8. Dokumentem tożsamości, na podstawie którego odbywa się weryfikacja miejsca zamieszkania jest dowód osobisty lub prawo jazdy. Decyduje wpisany adres zamieszkania bądź nazwa organu wydającego dany dokument.
 9. Udział w Promocji jest możliwy wyłącznie dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.
 10. W Okresie trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu na dwugodzinny seans w jednej z dwóch komór normobarycznych  w cenie 89 zł za sztukę.
 11. Ceny biletów dla mieszkańców powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w pozostałe dni tygodnia w Okresie trwania Promocji pozostają niezmienione, opłaty są pobierane zgodnie z aktualnym cennikiem.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej chocholowskietermy.pl oraz w recepcji Chochołowskiej Normobarii.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej chocholowskietermy.pl
 15. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Buy ticket

Contact

SPA