Regulamin
VII Turnieju Szachowego
w Chochołowskich Termach,
Chochołów, 13.02.2022 r.

 1. Organizatorem turnieju jest spółka Chochołowskie Termy w Chochołowie i Małopolski Związek Szachowy.
 2. Turniej jest rozgrywany w dniu 13 lutego 2022 r., systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, w Chochołowskich Termach, Chochołów 400.
 3. Kolejność miejsc ustala się wg liczby zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą : średni Bucholz, pełny Bucholz, liczba zwycięstw, progresja.
 4. Nagrody –  vouchery na atrakcje Chochołowskich Term oraz nagrody rzeczowe, dla najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej oraz dla najlepszego juniora (18-)  i najlepszego seniora (60+).  
 5. Tempo gry: 12 min. + 3 sek. na każde posunięcie dla każdego o zawodnika.
 6. Potwierdzanie zgłoszeń: 930 – 955 ; początek  I rundy  godz. 1000. Przewidywane zakończenie ok. godz. 14.
 7. Turniej ma charakter otwarty, wpisowe 10 zł (juniorzy bezpłatnie), a zgłoszenia przez serwis turniejowy http://www.chessarbiter.com/  lub
  albo w miejscu gry bezpośrednio przed turniejem do godz. 945.
  Liczba zawodników ograniczona możliwościami technicznymi (50 osób).
 8. Turniej sędziuje Sędzia FIDE Mariusz Stanaszek. 
 9. W rozgrywkach stosuje się przepisy PZSzach, dotyczące gry z tempem przyspieszonym. 
 10.  Sprzęt szachowy zapewnia organizator. 
 11. Zgłoszenie do turnieju oznacza zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na utrwalanie jego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.
  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. 
 12. Uczestników obowiązują aktualne rygory sanitarne w związku z COVID-em.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Buy ticket

Contact

SPA