ZAPŁAĆ TERAZ BONEM TURYSTYCZNYM,
ZREALIZUJ BILETY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE!

Wypełnij formularz poniżej
(w treści formularza należy podać dane tożsame z tymi podanymi podczas rejestracji w PUE ZUS),
zaznacz wymagane checkboxy, kliknij przycisk „WYŚLIJ”.
W ciągu 24 godzin od zgłoszenia konsultant Chochołowskich Term skontaktuje się z Tobą telefonicznie.

FORMULARZ DO REALIZACJI BONU
  Sezon niski obowiązuje w terminach:
  27.02.2023 – 07.04.2023*
  11.04.2023 – 28.04.2023
  04.05.2023 – 07.06.2023
  12.06.2023 – 23.06.2023
  * W dniach od 20 do 31 marca Chochołowskie Termy będą nieczynne z powodu PRZERWY TECHNICZNEJ
  Sezon wysoki obowiązuje w
  terminach:
  24.12.2022 – 26.02.2023
  08.04.2023 – 10.04.2023
  29.04.2023 – 03.05.2023
  08.06.2023 – 11.06.2023
  24.06.2023 – 03.09.2023  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osób chcących wziąć udział w Imprezie Turystycznej, za uczestnictwo w której płatność może zostać dokonana za pośrednictwem Polskiego Bonu Turystycznego, zostały zawarte w treści umowy.


  WARUNKI REALIZACJI BONU PRZEZ TELEFONICZNY KONTAKT Z KONSULTANTEM

  1. Przez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza dochodzi do zgłoszenia chęci udziału w imprezie turystycznej, za uczestnictwo w której płatność dokonywana będzie za pośrednictwem Polskiego Bonu Turystycznego, na warunkach w tejże umowie określonych (zgodnie z zamieszczonym wzorem); samo wypełnienie formularza nie oznacza jeszcze zawarcia umowy
  2. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia konsultant Chochołowskich Term skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu zrealizowania płatności bonem turystycznym. Podczas rozmowy zaproponujemy i uzgodnimy najkorzystniejsze warianty biletowe i będziemy prosić o podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz do jej opłacenia za pomocą bonu (w tym w szczególności o jednorazowy 6-cyfrowy kod potwierdzający płatność, który otrzymasz SMS-em na numer telefonu podany podczas rejestracji w systemie PUE ZUS, a ponadto imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia i adres uczestnika oraz osób, które będą brały udział w imprezie – prosimy o przygotowanie tych danych w celu usprawnienia rozmowy).
  3. Po dokonaniu płatności na podany adres e-mail wyślemy wypełnioną umowę.
  4. WAŻNE !!! W celu zawarcia umowy i realizacji usługi musisz zapoznać się z uzupełnioną wersją umowy i zatwierdzić ją, wysyłając do nas wiadomość „Potwierdzam odbiór umowy”. Dopiero wówczas w kolejnej wiadomości otrzymasz bilety upoważniające do wstępu do Chochołowskich Term.
  5. WAŻNE !!! W celu realizacji usługi, w dniu przyjazdu do Chochołowskich Term musisz okazać bilety (w formie elektronicznej lub wydrukowane). Brak biletów może uniemożliwić realizację umowy. Bilety można zrealizować w Biurze Obsługi Klienta na poziomie “0” (po prawej stronie od wejścia głównego).
  6. Zaznaczamy, że w przypadku bonów turystycznych realizowanych poprzez telefoniczny kontakt z konsultantem nie ma możliwości dopłaty – całość kosztów za udział w imprezie turystycznej trzeba pokryć i zapłacić za pośrednictwem bonu, bez możliwości dopłaty innymi formami płatności. Jeśli chcesz dopłacić, wybierz opcję realizacji bonu na miejscu. 
  7. Jeśli zmieniły Ci się plany i chcesz zrezygnować i odstąpić od umowy zawartej na zasadach opisanych powyżej, jest to możliwe do planowanego czasu rozpoczęcia Imprezy, bez żadnych kosztów. W celu odstąpienia wystarczy, że wyślesz e-mail na adres: sklep@chocholowskietermy.pl, w którym wskażesz numer umowy, od której odstępujesz. 
  8. Co istotne, Spółka Chochołowskie Termy również może odstąpić od zawartej z Tobą umowy. Stanie się tak, kiedy przy zamianie biletów na transpondery (tzw. „zegarki” upoważniające do wejścia na teren basenów) okaże się, że w imprezie nie bierze udziału dziecko, na rzecz którego przyznano Polski Bon Turystyczny.