POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI) – KLAUZULE INFORMACYJNE

Dla zachowania przejrzystości komunikacji oraz w celu wykazania rozliczalności, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie przetwarza jako administrator danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Informacje te zorganizowaliśmy w następujących rozdziałach:

 1. Karnety imienne lub voucher
 2. Grupy zorganizowane.
 3. Opiekunowie grup zorganizowanych
 4. Noce saunowe i inne zorganizowane wydarzenia o zbliżonym charakterze, na które wymagana jest uprzednia rezerwacja miejsc
 5. Osoby korzystające z Centrum Sportu /siłownia i Centrum Fitness
 6. Osoby korzystające ze SPA.
 7. Zakupy w sklepie internetowym.
 8. Informacja o monitoringu.
  1. Osoby wnioskujące o zabezpieczenie/udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego
 9. Rekrutacja.
 10. Osoby korzystające z komory normobarycznej
 11. Osoby kontaktujące się za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub telefonicznie
 12. Kontrahenci
 13. Newsletter
 14. Marketing
 15. Wizerunek
 16. Procedura reklamacyjna
 17. Zdarzenia związane z udzieleniem pomocy medycznej