POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI) – KLAUZULE INFORMACYJNE

Dla zachowania przejrzystości komunikacji oraz w celu wykazania rozliczalności, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie przetwarza jako administrator danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Informacje te zorganizowaliśmy w następujących rozdziałach:

  1. Osoby korzystające z obiektów basenowych, gastronomicznych i saunarium.
  2. Karnety imienne.
  3. Grupy zorganizowane.
  4. Noc saunowa.
  5. Osoby korzystające z centrum sportu.
  6. Osoby korzystające ze SPA.
  7. Zakupy w sklepie internetowym.
  8. Informacja o monitoringu.
  9. Rekrutacja.
  10. Informacje o zaszczepieniu przeciwko COVID-19