POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI) – KLAUZULE INFORMACYJNE

Dla zachowania przejrzystości komunikacji oraz w celu wykazania rozliczalności, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które Spółka Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chochołowie przetwarza jako administrator danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Informacje te zorganizowaliśmy w następujących rozdziałach:

 1. Osoby korzystające z obiektów basenowych, gastronomicznych i saunarium.
 2. Karnety imienne.
 3. Grupy zorganizowane.
 4. Opiekunowie grup zorganizowanych
 5. Noc saunowa.
 6. Osoby korzystające z centrum sportu.
 7. Osoby korzystające ze SPA.
 8. Zakupy w sklepie internetowym.
 9. Informacja o monitoringu.
 10. Rekrutacja.
 11. Informacje o zaszczepieniu przeciwko COVID-19
 12. Osoby korzystające z komory normobarycznej
 13. Osoby kontaktujące się za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub telefonicznie