Postępowania ofertowe

Chochołów, 3 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Chochołowskie Termy sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie otworu kierunkowego Chochołów GT-1 w miejscowości Chochołów, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski w obrębie obszaru górniczego „Chochołowskie Termy”.

Zamówienie będzie wykonywane i dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” oraz Programu Priorytetowego Polska Geotermia Plus.

Chochołów, 23 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Chochołowskie Termy sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi nadzoru geologicznego wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej w związku z wykonaniem otworu kierunkowego Chochołów GT-1 w miejscowości Chochołów, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski w obrębie obszaru górniczego „Chochołowskie Termy”.

Zamówienie będzie wykonywane i dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” oraz Programu Priorytetowego Polska Geotermia Plus.