Postępowania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe na wykonanie odwiertu GT-1

2. Zapytanie ofertowe na realizację usługi nadzoru geologicznego wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej

3. Zapytanie ofertowe na wybór generalnego wykonawcy inwestycji

4. Zapytanie ofertowe na wybór generalnego wykonawcy inwestycji

5. Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch zestawów pomp