Chochołowskie Termy realizują projekt polegający na budowie geotermalnej instalacji kogeneracyjnej do produkcji ciepła, energii elektrycznej i chłodu zintegrowanej z elektrownią fotowoltaiczną i magazynem energii elektrycznej. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Polska Geotermia Plus, z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 
Całkowita kwota projektu: 42 627 800,00 zł

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i  sprzyjającej integracji społecznej”