Uwaga, uwaga !
W Chochołowskich Termach jeszcze więcej radości i zabawy !!

Specjalnie dla naszych najmłodszych Gości dmuchany plac zabaw
Dobra zabawa gwarantowana  !
.
Attention, attention
In Chochołowskie Termy, even more fun and joy !

Especially for our youngest guests a inflatable playground !

   

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW

 

 1. Wodny Plac Zabaw jest integralną częścią Obiektu sportowo-rekreacyjnego Chochołowskie Termy (dalej: Obiekt), na terenie, którego obowiązują postanowienia Regulaminu Obiektu (dalej: Regulamin) oraz niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin Placu Zabaw).
 2. Wodny Plac Zabaw czynny jest w okresie wakacyjnym w godzinach 9.30 – 19.30 i ma przeznaczenie sportowo-rekreacyjne.
 3. Każdy użytkownik Wodnego Placu Zabaw ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Placu Zabaw, tablicami informacyjnymi znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu Wodnego Placu Zabaw oraz na jego urządzeniach oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
 4. Z Wodnego Placu Zabaw korzystać mogą wyłącznie dzieci od 5 do 13 roku życia, które umieją pływać lub korzystają z pomocy sprzętu pływającego – rękawków i są samodzielne (potrafią samodzielnie odpłynąć od zjeżdżalni), a także są pod stałą opieką rodziców/ oraz opiekunów prawnych. stojących przy wodnym placu zabaw.
 5. Korzystać z Wodnego Placu Zabaw mogą dzieci w strojach kąpielowych pozbawionych ostrych elementów (zamki błyskawiczne, ćwieki, itp.), a przed użytkowaniem Wodnego Placu Zabaw należy zdjąć biżuterię, w szczególności zegarki, bransoletki, łańcuszki, naszyjniki, pierścionki, okulary, spinki do włosów oraz wszystkie inne przedmioty w tym zawierające ostre elementy. Zdjęte przedmioty, telefony komórkowe, odtwarzacze, pieniądze i inne cenne lub ostre przedmioty należy pozostawić u rodziców lub opiekunów. Chochołowskie Termy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie takich przedmiotów.
 6. Obsługa może prosić o zdjęcie takich przedmiotów takiej części garderoby lub odmówić wstępu na zjeżdżalnię.
 7. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw odbywa się na własne ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych użytkownika.
 8. Każdy użytkownik Wodnego Placu Zabaw powinien wykazać się dobrym stanem zdrowia.
 9. Nie należy kontynuować korzystania z Wodnego Placu Zabaw, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.
 10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Placu Zabaw wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą rodzice użytkownika lub jego opiekunowie prawni, w tym również w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury oraz wszelkich szkód na zdrowiu innych użytkowników Wodnego Placu Zabaw.
 11. Koszty naprawy jakichkolwiek uszkodzeń spowodowane z winy użytkownika ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Chochołowskie Termy nie ponoszą odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania z Wodnego Placu Zabaw.
 13. Na terenie wodnego Placu Zabaw obowiązuje ruch jednostronny. Dozwolony jest zjazd tylko i wyłącznie Na PLECACH NOGAMI DO PRZODU.
 14. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:

a) używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,

b) skakania z innych obiektów na elementy Wodnego Placu Zabaw lub z jego elementów na inne obiekty,

c) wspinania się po elementach Wodnego Placu Zabaw w miejscach niedozwolonych w szczególności po bocznych ścianach zjeżdżalni Wodnego Placu Zabaw,

d) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,

e) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp,

f) wnoszenia przedmiotów ostrych i szklanych,

g) korzystania z Wodnego Placu Zabaw w ciemności (w tym wyłączenie energii elektrycznej),

h) przebywania w obrębie toru pływającego,

i) przepływania pod elementami Wodnego Placu Zabaw oraz obok tych elementów – po zjeździe lub upadku należy niezwłocznie opuścić strefę toru,

j) wykorzystywania elementów Wodnego Placu Zabaw niezgodnie z przeznaczeniem,

k) przebywania w pobliżu dmuchaw napędzających Wodny Plac Zabaw, co może grozić porażeniem prądem elektrycznym.

 1. Na teren Wodnego Placu Zabaw wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych.
 2. Zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy podczas korzystania z Wodnego Placu Zabaw.
 3. Z Wodnego Placu Zabaw jednocześnie może korzystać maksymalnie 15 osób. Pracownik obsługi lub ratownik uprawnieni są do zmiany jednoczesnej maksymalnej liczby użytkowników Wodnego Placu Zabaw.
 4. Pracownik obsługi lub ratownik uprawnieni są do rozdzielenia dzieci, by uniknąć zagrożenia lub niebezpieczeństwa. W przypadku dużego zagęszczenia dzieci, pracownik obsługi lub ratownik może dzielić dzieci na grupy i wpuszczać na plac zabaw na określony czas.
 5. Na każdym torze zjeżdżalni Wodnego Placu Zabaw może zjeżdżać równocześnie jedno dziecko.

    20 . Możliwość zjazdu kolejnego dziecka sygnalizuje pracownik obsługi lub ratownik za pomocą gwizdka.

 1. Na górnych półkach zjeżdżalni Wodnego Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz skakania.
 2. W przypadku złych warunków atmosferycznych – dużego wiatru, deszczu itp. należy bezwzględnie opuścić teren Wodnego Placu Zabaw, w szczególności na sygnał ze strony pracownika obsługi lub ratownika.
 3. W przypadku awarii zasilania, np. gdy wodny plac zabaw straci ciśnienie robocze i obserwowana będzie utrata powietrza z elementów Wodnego Placu Zabaw, należy niezwłocznie opuścić teren wodnego placu zabaw.
 4. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika lub pracownika obsługi Obiektu.
 5. Chochołowskie Termy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia w każdym czasie według uznania Chochołowskich Term Wodnego Placu Zabaw, w tym ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Obiektu. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 7. Pracownicy Obiektu mają prawo wezwać do opuszczenia Wodnego Placu Zabaw a także całego Obiektu, wszystkie osoby naruszające porządek publiczny. W takiej sytuacji nie ma możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu, a już uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 8. Użytkownicy Wodnego Placu Zabaw zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Obiektu.
 9. Chochołowskie Termy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu lub urazy wyrządzone na terenie Wodnego Placu Zabaw, w tym podczas jego użytkowania.

 

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kúp si vstupenku

Kontakt

SPA