Drahí Slováci!

Pozývame Vás do termálnych kúpeľov Chochołowskie Termy, kde nájdete prvé podhalianske normobarické komory. 
Normobaria je inovácia v modernej tlakovej komore. Jej hlavnou úlohou je poskytovať čo najlepšie parametre ovzdušia na podporu zdravia a dlhovekosti. Jediné, čo musíte urobiť, je vstúpiť dnu, pohodlne sa usadiť a pokojne a pohodlne oddychovať.
V Chochołowskej Normobarii môžete stráviť 2 v normobarickej komore iba za 89 PLN!

Vstupenky do komory si zakúpite od pondelka do piatku v recepcii Chocholowskej Normobarie. Potrebná rezervácia vopred!
Tel: +48 572 70 80 96
normobaria@chocholowskietermy.pl

*Akciová ponuka je platná:
19.09.2022 – 28.10.2022.
02.11.2022 – 10.11.2022
14.11.2022 – 23.12.2022Poriadok Akcie Slovenské Dýchanie (ďalej: Pravidlá)
Organizátorom akcie Podhalianske dýchanie (ďalej: Akcia) sú Chochołowskie Termy Sp. z o.oso sídlom v Chochołowe (34-513) Chochołów 400, NIP /DIČ/: 736-164-03-22, ďalej: Organizátor.
Akciu môžu využiť výhradne fyzické osoby s plnou spôsobilosťou pre právne úkony alebo s obmedzenou spôsobilosťou pre právne úkony – so súhlasom zákonného zástupcu s účasťou na Akcii, ktorí sa zdržiavanú na území Poľskej republiky, ďalej: Účastník alebo Účastníci.
Využitie akcie je dobrovoľné.
Doba trvania akcie: od pondelka do piatku od 
19.09.2022 – 28.10.2022.
02.11.2022 – 10.11.2022
14.11.2022 – 23.12.2022 
Akcia je organizovaná v kúpeľoch Chochołowskie Termy.
Svojou účasťou na Akcii vyjadrujete súhlas s týmto poriadkom.
Podmienkou účasti je bydlisko na území Slovenska a predloženie dokladu totožnosti, ktorý potvrdzuje, že účastník je občanom Slovenska.
Doklad potvrdzujúci totožnosť je občiansky preukaz alebo pas.
Účasť v Akcii je určená výhradne pre Slovákov.
Počas trvania Akcie si každý účastník môže zakúpiť vstupenku na dvojhodinový pobyt v jednej z dvoch normombarických komôr za cenu 89 PLN/jedna.
Ceny vstupeniek pre občanov Slovenska vo zvyšných dňoch týždňa (to jest sobota a nedeľa) zostávajú počas trvania Akcie nezmenené a poplatky sa účtujú podľa aktuálneho cenníka. 
Tento poriadok je dostupný na webovej stránke
chocholowskietermy.pl a v recepcii Chochołowskej Normobarii.
Organizátor nezodpovedá za nemožnosť realizácie Akcie z dôvodov, ktoré sú na strane Účastníka alebo z technických príčin, ani v prípadoch, keď táto nemožnosť vznikla z príčin nezávislých od Organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek tento poriadok upraviť bez udania dôvodu, pokiaľ to neovplyvní práva účastníkov. Organizátor si predovšetkým vyhradzuje právo na ukončenie Akcie pred koncom doby trvania Akcie, ktorá bude oznámená na webovej stránke chocholowskietermy.pl.
Akciu nie je možné uplatňovať s inými zľavami a akciami.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kúp si vstupenku

Kontakt

SPA