Vstupenky za 29 PLN za bazénovú zónu pre obyvateľov Slovenska

po 16:30 od pondelka do piatku !

Podmienky akcie

SLOVENSKÉ VEČIERKY (ďalej len Podmienky)

 1. Organizátorom slovenských večierkov (ďalej len Akcia) sú Chochołowské kúpele (Chochołowskie Termy Sp. z o.o.) so sídlom v meste Chochołów (34-513), Chochołów 400, DIČ/NIP 736-164-03-22, ďalej len Organizátor.
 2. Akcie sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony alebo obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a súhlas zákonného zástupcu na účasť v tomto podujatí, a zdržiavajú sa na území Poľskej republiky, ďalej len Účastník alebo Účastníci.
 3. Účasť na akcii je dobrovoľná.
 4. Trvanie propagačnej akcie sa vzťahuje na obdobie od pondelka do piatku od 01/09/2020 do 06/11/2020, 16/11/2020 – 22.12.2020 s výnimkou technologického prerušenia, sviatkov, víkendov a obdobia propagácie.
 5. Akcia je organizovaná v Chochołowských kúpeloch.
 6. Účasť na Akcii znamená súhlas z týmito podmienkami.
 7. Podmienkou pre účasť na Akcii pre občanov Slovenskej republiky je preukázanie dokladu totožnosti, v ktorom sa uvádza, že účastník je občanom Slovenskej republiky.
 8. Dokladom totožnosti, na základe ktorého bude overené občianstvo, je občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz.
 9. Účasť na Akcii je možná len pre občanov Slovenskej republiky.
 10. Počas Trvania Akcie, každý účastník má právo zakúpiť vstupenku do zóny bazéna a liečivej zóny alebo vstupenku do zóny wellness v hodinách 16:30-21:30 v cene 29 PLN za jeden lístok.
 11. Ceny vstupeniek pre občanov Slovenskej republiky v hodinách 9:30-16:29 v priebehu Trvania Akcie zostávajú nezmenené, poplatky sú účtované podľa aktuálneho cenníka.
 12. Tieto podmienky sú k dispozícii na webových stránkach chocholowskietermy.pl, v budove Chochołowských kúpeľov v pokladní a a kancelárii zákazníckeho servisu.
 13. Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek prekážky v prístupe k Akcii, ktoré budú výsledkom udalostí od neho nezávislých, napríklad vzniknú z technických dôvodov alebo budú spôsobené Účastníkom.
 14. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ to nebude mať vplyv na práva nadobudnuté Účastníkmi. Najmä Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť Akciu pred koncom obdobia Trvania Akcie, o čom bude informovať na internetových stránkach chocholowskietermy.pl.
 15. Akciu nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami.
Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kúp si vstupenku

Kontakt

SPA