Zajęcia WF-u w Chochołowskim Fitness 🙂 Zabierz swoją klasę na wspólne ćwiczenia 🙂 Więcej pod numerem +48 572 70 80 81.[vc_row][vc_column][mk_padding_divider][mk_image src=“https://www.chocholowskietermy.pl/wp-content/uploads/2018/08/dla-dzieci-do-szkół.png“ image_width=“1000″ image_height=““ crop=“false“ hover=“false“][mk_padding_divider][vc_column_text]REGULAMIN:
1. Organizatorem promocji zajęcia wf-u (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie grupy zorganizowane dzieci szkół, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy. Udział w promocji jest możliwy tylko i wyłącznie po dokonaniu rezerwacji telefonicznej pod numerem 572 70 80 81 lub drogą e-mail spa@chocholowskietermy.pl oraz po przedłożeniu listy uczestników.
3. Promocja dotyczy biletów 45 minutowych do centrum fitness.
4. Czas trwania Promocji obejmuje od 03.09.2018 do 21.12.2018 z wyłączeniem weekendów, świąt oraz przerwy technologicznej: Okres Trwania Promocji.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie rezerwacji grupowej oraz przedłożenie listy uczestników.
8.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
11. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kúp si vstupenku

Kontakt

SPA