[vc_row][vc_column][vc_column_text]W Chochołowskich Termach Dzień Dziecka trwa 3 dni!
Dobrą zabawę zapewni Wam grupa animacyjna Animaniak – Animacja Dzieci i Dj Matheew – Muzyczna oprawa imprez
Czekają na Was również liczne niespodzianki od Chochołowskie termy i EnergyLandia 🙂

dzień dziecka

Ważne informacje:
* animacje i zabawy: 1, 2 i 3 czerwca w godz. 11:00-18:00
* w piątek i sobotę (1 i 2 czerwca) zagra dla Was Dj Matheew – Muzyczna oprawa imprez
* opłata za wstęp dla dzieci do lat 13 to równowartość ich wieku, 1 rok = 1 zł[/vc_column_text][vc_column_text responsive_align=”left”]1.Organizatorem promocji Dzień dziecka trwa 3 dni (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2.W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci do lat 13 posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy. Wiek dziecka jest sprawdzany na podstawie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie biletów dla dzieci do lat 13. Nie dotyczy biletów rodzinnych 2+1 oraz 2+2.
4. Czas trwania Promocji obejmuje daty od 1.06.2018 do 3.06.2018 r. włącznie, dalej: Okres Trwania Promocji.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6.Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup biletu w Biurze Obsługi Klienta lub w kasach obiektu.
8.W Okresie Trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu do strefy basenowej i leczniczej w godzinach 09:00-22:00 w cenie za tyle złotych, ile ma lat.
9.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
11.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
12.Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA