Szachiści i miłośnicy tej królewskiej gry będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas IV Turnieju Szachowego w Chochołowskich Termach. Wydarzenie odbędzie się 20 października 2019 r. Początek pierwszej rundy o godz. 10:00, wpisowe 10 zł/os. Turniej szachowy rozegrany zostanie systemem szwajcarskim. 

Warunki uczestnictwa:

w turnieju mogą brać udział wszyscy miłośnicy gry w szachy.

zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 października 2019 r. pod numerem telefonu: 781 300 301 lub w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub mailowo bok@chocholowskietermy.pl lub przez serwis http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4491/registration_form.html?l=pl  lub bezpośrednio przed turniejem do godziny 9:50. 

Nagrody:

Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. Trzech najlepszych zawodników otrzyma  drobne nagrody rzeczowe. 

 

 

Regulamin

IV Turnieju Szachowego w Termach Chochołowskich

Chochołów, 20.10.2019 r.  

 1. Organizatorem turnieju jest spółka Chochołowskie Termy w Chochołowie i Małopolski Związek Szachowy.
 2. Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, w  Chochołowskich Termach , Chochołów 400
 3. Kolejność miejsc ustala się wg liczby zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą : średni Bucholz, pełny Bucholz, liczba zwycięstw, progresja.
 4. Nagrody –  vouchery na atrakcje Chochołowskich Term oraz nagrody rzeczowe, dla najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej oraz dla najlepszego juniora (18-)  i najlepszego seniora (60+).
 5. Tempo gry: 15 min. dla każdego zawodnika.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń: 9:30 – 9:55 ; początek  I rundy godz. 10:00. Przewidywane zakończenie ok. godz. 14:00.
 7. Turniej ma charakter otwarty, wpisowe wynosi 10 zł / os, a zgłoszenia na adres mailowy – bok@chocholowskietermy.pl, tel. 781300301 lub przez portal internetowy http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4491/registration_form.html?l=pl lub  w miejscu gry bezpośrednio przed turniejem do godz. 9:50.
 8. Turniej sędziuje Sędzia FIDE Mariusz Stanaszek.
 9. W rozgrywkach stosuje się przepisy PZSzach, dotyczące gry z tempem przyspieszonym.
 10. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
 11. Zgłoszenie do turnieju oznacza zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na utrwalanie jego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA