MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY: Młodzież do 18 roku życia otrzymuje w tym dniu rabat 15% na zakup karnetów na baseny

[vc_row][vc_column][mk_image src=”https://www.chocholowskietermy.pl/wp-content/uploads/2018/08/Międzynarodowy-Dzień-Młodzieży.jpg” image_width=”800″ image_height=”” crop=”false” hover=”false”][mk_padding_divider][vc_column_text]REGULAMIN:
1.Organizatorem promocji dzień młodzieży (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą wChochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2.W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby od 13 dnia urodzin do dnia 18 urodzin, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej Uczestnik lub Uczestnicy.
3. Promocja dotyczy wyłącznie karnetów na basen.
4. Czas trwania Promocji obejmuje 12.08.2018 dalej: Okres Trwania Promocji.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6.Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest ukazanie legitymacji lub dowodu osobistego ze zdjęciem.
8.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
10.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej www.chocholowskietermy.pl
11.Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA