[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Jeśli jeszcze nie pomyśleliście o prezencie dla mam, podarujcie im całodzienny pobyt w strefie basenowej i leczniczej w Chochołowskie termy.

 

dzien matki

 

[/vc_column_text][mk_button style=”line” size=”medium” outline_hover_skin=”#ffffff” url=”http://chosklep.pl/Offer/Index/cc0deb25-38e8-4046-a237-71037ab242a2/” align=”center”]KUP BILET[/mk_button][mk_padding_divider size=”70″][vc_column_text]

Promocja dotyczy wyłącznie biletów zakupionych poprzez sklep online.
1.Organizatorem promocji Dzień matki (dalej: Promocja) są Chochołowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą w Chochołowie (34-513) Chochołów 400, NIP: 736-164-03-22, dalej: Organizator.
2.W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie kobiety posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Promocji, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Uczestnik lub Uczestnicy.
3.Udział w Promocji jest dobrowolny.
4. Czas trwania Promocji obejmuje dzień 26.05.2018 r., dalej Okres Trwania Promocji.
5. Promocja jest organizowana w Chochołowskich Termach.
6.Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup biletu poprzez www.chosklep.pl, uiszczenia opłaty. Bilet jest wydawany kobiecie w Biurze Obsługi Klienta.
8.W Okresie Trwania Promocji każdy Uczestnik jest uprawniony do nabycia biletu wstępu do strefy basenowej i leczniczej  w godzinach 09:00-22:00 w cenie 49 zł za sztukę.
9.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej chocholowskietermy.pl, w budynku Chochołowskich Term w kasach oraz w Biurze Obsługi Klienta.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z przyczyn technicznych albo we wszelkich przypadkach, gdy taka niemożność powstała z powodów niezależnych od Organizatora.
11.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed zakończeniem Okresu Trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie internetowej chocholowskietermy.pl
12.Promocja nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Powrót do listy aktualności
scroll-top

Kup bilet

Kontakt

SPA